Ryze česká soukromá akciová společnost,
poskytující kompletní služby v oblasti pozemních staveb a infrastruktury.
Zabývá se také poradenstvím v oblasti stavebnictví a jejich souvisejících oblastech.

Jedná se zejména o projektové a inženýrské činnosti  ve výstavbě  a dále v oblasti průzkumů a geofyziky.
Tyto práce vykovává společnost samostatně svými zaměstnanci, pomocí své dceřiné společnosti INPAR s.r.o. a spolupracujících firem.

Viadimos a.s. je ryze česká soukromá akciová společnost, poskytující kompletní služby v oblasti pozemních staveb a infrastruktury.
Zabývá se také poradenstvím v oblasti stavebnictví a jejich souvisejících oblastech.
Jedná se zejména o projektové a inženýrské činnosti ve výstavbě a dále v oblasti geofyziky.
Jedná se zejména o projektové a inženýrské činnosti  ve výstavbě  a dále v oblasti průzkumů a geofyziky.
Tyto práce vykovává společnost samostatně svými zaměstnanci, pomocí své dceřiné společnosti INPAR s.r.o. a spolupracujících firem.

Společnost INPAR s.r.o. vznikla v roce 2005.
Od roku 2008 je držitelem certifikátu systému managementu kvality pro projektovou a inženýrskou činnost v investiční výstavbě.
Zavedením a udržováním systému managementu kvality v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2009 společnost INPAR s.r.o. prokazuje,
že je schopná důsledně zabezpečovat předmět podnikání pro všechny své klienty, v souladu se všemi závaznými předpisy a vyhláškami, vč. zvyšování spokojenosti zákazníků,
při efektivním využívání a zlepšování managementu kvality.

V roce 2014 došlo ke změně majetkových poměrů, kdy se společnost Viadimos stala majitelem firmy INPAR s.r.o..
Společnost má k dispozici tým kvalifikovaných architektů a dva pracovníky pro inženýrskou činnost a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
Vlastními zaměstnanci zajišťujeme zejména urbanistickou a stavební část projektů, včetně inženýrské činnosti. Při zpracování ostatních profesí úzce spolupracujeme s externími specialisty.

PROJEKČNÍ PRÁCE
INPAR s.r.o. se uplatňuje na trhu v oblasti projektové a inženýrské činnosti ve výstavbě, se specializací na komplexní služby v projektování pozemních a inženýrských staveb.
Dále se věnuje návrhu urbanistických studií a územních plánů.

Nabízené služby:

Architektura a pozemní stavitelství
Architektonické studie
Všechny stupně projektové dokumentace
Autorský a stavební dozor
Inženýring

Urbanismus a územní plánování
Urbanistické studie
Regulační plány
Územní plány a jejich změny
Městské inženýrství

Dopravní a technická infrastruktura
Technická vybavenost
Protihluková opatření


 

PROJEKČNÍ PRÁCE
Inpar s.r.o.


VIADIMOS a.s.
Bohdalecká 1490/25
Michle, 101 00 Praha 10
Předseda představenstva
Ing. Bořek Votava
+420 777 690 505
votava@viadimos.eu